Za peniaze si zdravie (ne)kúpiš alebo Ako si zabezpečiť financie v prípade vážneho ochorenia

Zdravotný stav Slovákov sa zlepšuje

Vedeli ste, že zdravotný stav Slovákov sa už niekoľko rokov zlepšuje? Áno, je to tak. Dožívame sa stále vyššieho a vyššieho veku. Ten sa za posledných 19 rokov zvýšil zo 73,3 roka (v roku 2 000)  na takmer 77 rokov.  Trend je síce pozitívny, no napriek tomu stále veľmi výrazne zaostávame za priemerom EÚ  a za nami zostali len Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Lotyšsko a Litva. Naopak najviac sa dožívajú Španieli, Taliani a Francúzi (asi na tom niečo bude – maňána :-))

Viac ako dve tretiny úmrtí majú na svedomí kardiovaskulárne ochorenia a rakovina

A čo nás najviac zabíja? Viac ako dve tretiny úmrtí majú na svedomí kardiovaskulárne ochorenia a rakovina.

Ročne zomrie na kardiovaskulárne ochorenia asi 23 000 Slovákov (čo predstavuje 50 % všetkých úmrtí u žien a 40 % všetkých úmrtí u mužov) a 13 600 zomiera na rakovinu (čo predstavuje 24 % všetkých úmrtí u žien a 29 % všetkých úmrtí u mužov).

V prípade rakoviny vyhliadky vôbec nie sú dobré. Celosvetovo dnes pribúda cca 14 miliónov nových prípadov a do roku 2030 bude pribúdať cca 20 miliónov nových prípadov onkologických ochorení ročne. Rakovina postihuje celé ľudstvo, výskyt niektorých konkrétnych typov nádorov sa však líši lokálne, regionálne.


Graf: Najčastejšie príčiny úmrtí na Slovensku

Veľmi názorným je index HDI = HumanDevelopment Index (index ľudského rozvoja). Ukázalo sa totiž, že HDI je nielen markerom pokroku/rozvoja nejakej krajiny, ale bezprostredne súvisí aj s nárastom výskytu onkologických ochorení.

Krajiny s nízkym HDI majú vo všeobecnosti nízky výskyt nádorov (celkovo, aj jednotlivých typov) – akonáhle však krajina vstúpi do ekonomického rastu a prosperity, začne sa u obyvateľstva úmerne zvyšovať aj počet onkologických diagnóz, dôjde k nádorovému zvratu. 

Pokiaľ ide o podstatu HDI, zahŕňa 3 parametre pokroku, ktoré sa sledujú pri jeho výpočte:


1.    dlhý a zdravý život – očakávaná dĺžka života jednotlivca pri narodení od 20 do 83,57 rokov,


2.    dosiahnuté vzdelanie jednotlivca – hodnotí sa u dospelého človeka vo veku 25 rokov,


3.    primeraná životná úroveň – hrubý národný produkt na osobu, prepočítaný na doláre.

Slovensko sa zaraďuje medzi krajiny s vysokým HDI a teda aj s vysokým výskytom onkologických pacientov. Dokonca v prípade niektorých typov rakovín sa zaraďujeme celosvetovo na najvyššie miesta (v prípade rakoviny hrubého čreva nám patrí 2. miesto za Maďarskom – dôvodom je  naša gastronómia a spracovávanie mäsa a údenín, ktoré obsahuje veľa karcinogénov.)

Medzi najčastejšie typy onkologických ochorení na Slovensku patrí u žien rakovina pľúc, prsníkov a hrubého čreva. U mužov je to rakovina pľúc, konečníka a hrubého čreva, prostaty a žalúdka.

Prevencia – zdravotná aj finančná

Bohužiaľ veľmi zanedbávame prevenciu, veď napríklad asi 15 až 20 rokov trvá, kým sa rakovina hrubého čreva naplno vyvinie do zhubného štádia. Častokrát by sme teda mali dostatok času zasiahnuť preventívne a odstrániť nezhubné predštádiá v prípade, že by sme viac času venovali prevencii.

Pokiaľ podceníme prevenciu, hrozí nám vážne ochorenie a s tým súvisiaca potreba liečby. Vo väčšine prípadov je samotná liečba hradená zo zdravotného poistenia, no hlavne v prípade spomínaných onkologických ochorení, cukrovky, sklerózy multiplex, kardiovaskulárnych či iných ochorení, nie je táto ,,bezplatná liečba“ postačujúca.

Hovorí sa, že za peniaze si zdravie nekúpiš. No v prípade, ak má človek možnosť zaplatiť si dodatočnú liečbu, zdravotné pomôcky, drahé lieky či vyšetrenia v renomovaných zahraničných klinikách, šanca na úspešné vyliečenie sa rastie. Bohužiaľ tu sa už bavíme o desiatkach či až stovkách tisíc eur, ktoré väčšina ľudí k dispozícii nemá. Riešením preto môže byť pripoistenie kritických chorôb. Ak je správne nastavené, v prípade diagnostikovania vážneho ochorenia, zabezpečí klientovi dostatok financií na boj s vážnou chorobou a pomôže financovať fungovanie domácnosti v čase, kedy prichádza do domácnosti len znížený príjem z PN.