Zložené úročenie a jeho vplyv na naše úspory

Keď sme boli malí, rodičia nám hovorili: ,,Keď budeš veľký, budeš zarábať a dáš si peniaze do banky, aby sa ti dobre zhodnotili“. Znie to až neuveriteľne, no aj v dnešnej dobe tomu ľudia (a nielen deti) veria. Banky neslúžia na zhodnocovanie peňazí.

Jeden z výrazov, ktorých pochopenie je kľúčové pri dosiahnutí efektívneho zhodnocovania peňazí, je zložené úročenie. Jeho pochopenie Vám môže pomôcť dosiahnuť výrazne vyššie výnosy, v porovnaní s klasickými bankovými produktami.

Zložené úroky sú úroky, ktoré získate z peňazí, ktoré ste predtým získali ako úroky. Resp. je to úročenie, pri ktorom sa vypočítaný úrok daného úrokovacieho obdobia pripočíta na konci daného úrokovacieho obdobia k istine a v nasledujúcom úrokovacom období sa úrok vypočíta z tejto navýšenej istiny

Pri jednoduchom úročení sa Váš vklad každoročne zhodnotí, napríklad 5% úrokom a výnos Vám je (zväčša po zdanení 19% zrážkovou daňou) pripísaný k hodnote účtu. Z 10 000 eur by Vám takto každoročne napr. banka z terminovaného vkladu vyplácala 405 eur, to znamená za 20 rokov takto na úrokoch zarobíte v čistom 405 eur x 20 rokov = 8100 eur

Pri zloženom úročení to prvý rok funguje úplne rovnako ako pri jednoduchom úročení. To znamená, vložíte peniaze a inštitúcia vám k Vášmu vkladu pripíše úroky. Vložíte napríklad 10 000 eur s 5% ročným výnosom a za rok zarobíte 500 eur na úrokoch.

No druhý rok (a všetky ďalšie roky) to už funguje inak. Inštitúcia Vám k Vášmu účtu pripisuje úrok z:

a, Vášho prvotného vkladu (z pôvodných 10 000 eur), ale aj

           b, úrokov pripísaných inštitúciou za prvý (predchádzajúci) rok

Príklad:

1. rok vložíte 10 000 eur s 5% ročným výnosom a za rok zarobíte 500 eur na úrokoch. Takže hodnota Vášho účtu je 10 500 eur.

2. rok sa zhodnocuje 10 500 eur s 5% sadzbou a za rok tak zarobíte 525 eur. Hodnota Vášho účtu je 11 025 eur

3.rok sa zhodnocuje 11 025 eur s 5% sadzbou a za rok tak zarobíte 551,3 eur. Hodnota Vášho účtu je 11 576,3 eur

Po 20 rokoch je hodnota účtu 26 533 eur, ktoré je ešte potrebné zdaniť (áno  – len v poslednom roku, nie počas prvých 19 rokov). Po zdanení dostanete v čistom 23 392 eur.

To znamená, tých istých 10 000 eur ako v prípade jednoduchého úročenia, rovnaký  5% úrok a rozdiel vo výnose + 5 291 eur (teda + 65%) len vďaka zloženému úročeniu.

Na výpočet zloženého úročenia existuje vzorec, ktorý je však zložitý a v dnešnej dobe je možné ho nahradiť online kalkulačkami, napr. (https://ekonomika.sme.sk/kalkulacky/sporenie-jednorazove.php)

Pre zjednodušenie je možné použiť PRAVIDLO 72. Je to jednoduchý a rýchly spôsob, ako približne vypočítať počet rokov, ktorý je nevyhnutný na to, aby sa vám peniaze zdvojnásobili pri rôznych úrokových sadzbách.
Toto pravidlo hovorí, že počet rokov potrebných na zdvojnásobenie vkladu sa rovná číslu 72 vydeleného danou úrokovou mierou. Ak teda chceme vypočítať, za koľko rokov sa naša investícia zdvojnásobí pri 5-percentnom úroku, číslo 72 vydelíme piatimi a dostaneme 14,4 rokov.

Pri 3-percentnom úroku je to 24 rokov

Pri 2-percentnom úroku je to 36 rokov

Pri 1-percentnom úroku je to 72 rokov

Zoberme si čerstvého maturanta, ktorý od svojich starých rodičov dostane k maturite dar ,,10 000 eur“ J

Odloží ich na 3 % úrok, o 24 rokov (v jeho 43ke), tam bude mať 20 000 eur, o ďalších 24 rokov (v 67ke na dôchodku) tam bude mať 40 000 eur

Ak by však našiel produkt s 5% úrokom, o 14,4 roka (v jeho 33ke)  bude mať 20 000 eur, o ďalších 14,4 roka (cca v 47ke) bude mať 40 000 eur a v 62ke 80 000 eur. Teda o 40 000 eur viac ako pri 3 % úroku.

Je jednoduché prísť do banky a spýtať sa, aký produkt pre Vás majú. Určite bude výhodný (hlavne pre banku). Ak Vás zaujíma, ako využiť čas a zložené úročenie vo Váš prospech, neváhajte nás kontaktovať.