OPLATÍ SA INVESTOVAŤ DO SVOJHO VZDELANIA?

,,Akademické vzdelanie ti zaručí prežitie, bohatstvo ti však zabezpečí samovzdelávanie.“

Jim Rohn

Už dávno som si uvedomil, že úspech a bohatstvo funguje na princípe spojených nádob, to znamená, že úspech a bohatstvo sa nedostavia (a dlhodobo nevydržia) bez zvýšenia finančnej inteligencie. Ak prídeš k bohatstvu výhrou v lotérii, tvoja finančná inteligencia sa vôbec nezvýši a je veľký predpoklad, že o to bohatstvo prídeš. Príkladov tohto zákona sú vo svete tisíce a určite si už o nich počul aj ty. Ľudia, ktorí vyhrali v lotériách závratné sumy, no nevedeli ako efektívne s týmito financiami pracovať, zväčša skončili ešte horšie, ako na tom boli pôvodne. Prečo? Pretože investovali peniaze do pasív, teda do vecí, ktoré im generovali len vyššie a vyššie výdavky, žiadne príjmy. Na druhej strane, ak budeš pomaly, postupne pracovať na svojom vzdelaní, aj finančnom, tvoje bohatstvo aj úspech budú pomaly narastať. Je to síce beh na dlhú trať, no takto získané bohatstvo či úspech vydrží a hlavne, ak už raz vieš ako niečo urobiť, je veľká šanca, že to budeš vedieť zopakovať aj v budúcnosti, pokiaľ to bude potrebné. 

Keď to takto je, prečo ľudia nie sú ochotní na sebe pracovať? Prečo nie sú ochotní investovať do rozvoja svojej odbornosti či svojej osobnosti? Odpoveďou je podľa mňa pohodlnosť a spoliehanie sa, že to nejako zvládnu aj so súčasnými schopnosťami. Nájsť si čas na pravidelné čítanie, investovať peniaze do kurzu či semináru, nie je ochotný každý.

Ozaj, na čom sa v súčasnosti podľa teba viac oplatí pracovať? Na tvojej odbornosti alebo tvojej osobnosti? Podľa môjho názoru, a kľudne s ním môžeš nesúhlasiť, ak ti chýbajú odborné znalosti a zručnosti, len veľmi ťažko uspeješ. No odbornosť je len nevyhnutnosťou. Pokiaľ nebudeš pracovať na svojej osobnosti, neuspeješ. Určite nie v obchode. Mám v biznise jednu teóriu. Podľa mňa je každý z nás na pomyselnej úsečke na nejakej hodnote. Tá hodnota odzrkadľuje kvalitu našej osobnosti po odbornej aj osobnostnej stránke. Hovorí teda o našej schopnosti zaujať protistranu či o schopnosti vzbudiť v nej dôveru (teda urobiť obchod, nech už ,,urobiť obchod“ znamená čokoľvek). Ak si napríklad na úrovni 60 a príde k tebe človek, ktorý je na úrovni 40, pravdepodobne ho dokážeš zaujať a on od teba ,,kúpi.“ No akonáhle sa stretneš s človekom na úrovni 80, neuspeješ. Neuspeješ, pretože daný človek je na spomínanej úsečke na vyššej hodnote a teda ho pravdepodobne nedokážeš natoľko zaujať a získať si jeho dôveru, aby od teba kúpil. Určite poznáš vo svojom okolí ľudí, ktorí sú veľmi úspešní pri určitom type ľudí, no majú veľmi nízku úspešnosť pri inom type ľudí.

Tento ,,problém“ má dve riešenia. Buď sa budeš stretávať len s ľuďmi, ktorí sú na úsečke nižšie a ty ich aj so súčasnými schopnosťami dokážeš zaujať, alebo sa posunieš na úsečke na vyššie číslo. Jedinou možnosťou ako sa posunúť vyššie, je vzdelávanie. A opäť sme pri tej pohodlnosti a neochote robiť niečo navyše.

Spoliehaš sa, že ti to vzdelávanie zabezpečí firma, v ktorej pracuješ, alebo sám hľadáš príležitosti na rozvoj?

Kedy si naposledy absolvoval školenie, seminár alebo iné vzdelávanie zamerané na psychológiu predaja, na rozvoj tvojich komunikačných zručností, či akékoľvek vzdelávanie, ktoré malo za cieľ zlepšiť tvoje obchodné zručnosti?