PZP

Slovenská kancelária poisťovateľov zverejnila štatistiky k povinnému zmluvnému poisteniu (PZP) za minulý rok.

Vyplýva z nich, že za minulý rok sa na slovenských cestách udialo 13 970 dopravných nehôd, čo je o 145 menej ako v roku 2017 (no zhruba o 300 nehôd viac ako v rokoch 2015 a 2016).

Zo štatistík zároveň vyplýva, že v roku 2018 zahynulo na slovenských cestách 229 ľudí, čo je najnižšie číslo v histórii. Samozrejme je diskutabilné, do akej miery je to zásluha polície a do akej miery je to vďaka zvýšeným bezpečnostným štandardom novších typov automobilov (Volvo napríklad vyhlásilo, že v ich automobile vyrobenom po roku 2020 nezahynie žiadny človek).

Opačná situácia je v prípade vážnych následkov na zdraví. V roku 2018 až v 1240 dopravných nehodách došlo k ťažkej ujme na zdraví. Je to najvyššie číslo v histórii a opäť sa potvrdzuje, že dnes by každá poistná zmluva mala obsahovať poistenie INVALIDITY.

V roku 2018 bolo poistených 2 980 605 vozidiel, čo je o 4 % viac ako rok predtým. Trh povinného zmluvného poistenia vzrástol v roku 2018 v predpise poistného oproti roku 2017 o 10 % a dosiahol sumu 356,6 mil. eur.

Poisťovne zaregistrovali celkom 143 935 škodových udalostí a vybavili celkom 149 707, čo je o 5 181 škodových udalostí viac ako v roku 2017.

Poisťovne vyplatili poškodeným celkom 217,6 mil. eur, čo je o 11 % viac ako rok predtým. Priemerná výška poistného plnenia dosiahla sumu 1 781 €, čo je o 117 eur viac ako v roku 2017.

Šokujúce je, že až 2 706 škodových udalostí spôsobili prevádzkovatelia vozidiel bez povinného zmluvného poistenia.

Trendy sú teda jasné. Na cestách síce umiera stále menej a menej ľudí, no narastá počet škodových udalostí, dopravných nehôd a aj počet dopravných nehôd s ťažkou ujmou na zdraví.

Asi nikoho neprekvapí, že najnehodovejšími dňami v týždni sú piatky, kedy sa udialo 2322 dopravných nehôd a pondelok s 2111 nehodami. Naopak ako najbezpečnejší deň zo štatistík vychádza nedeľa (1630 dopravných nehôd) a to napriek sťahovaniu všetkých Bratislavčanov späť do hlavného mesta.

Veľmi zaujímavé výsledky ponúka štatistika škodcov podľa veku. Najviac dopravných nehôd na Slovensku za rok 2018 spôsobili vodiči vo veku 31 až 40 rokov (2122 dopravných nehôd). Je to samozrejme spôsobené tým, že najvyšší počet vodičov je práve v tomto veku. No za zamyslenie stojí, že druhou najškodovejšou skupinou ľudí sú vodiči vo veku 18 až 24 rokov (1856 nehôd). Mnohé poisťovne tento dlhodobý trend premietajú aj do ceny PZP, kde si práve mladí ľudia musia priplatiť a častokrát poriadne.

Na záver ešte štatistika podielu jednotlivých poisťovní na PZP (podľa počtu poistených vozidiel).

Vedie Kooperativa s 26,77 % podielom na trhu pred druhou Allianz – Slovenskou poisťovňou, ktorá má 21,55 % podiel na trhu. Trojkou bola v roku 2018 poisťovňa Generali s 11,59%. Tieto štatistiky sú už niekoľko rokov veľmi podobné, menia sa len minimálne (mierne si polepšila len AXA a Union, naopak dlhodobo klesá podiel Kooperativy a Komunálnej poisťovne).