5 vecí, na ktoré si treba dať pozor pri dojednávaní poistenia kritických chorôb

Vážne ochorenia sa dnes vyskytujú veľmi často a okrem silnej emocionálnej ujmy vždy znamenajú aj výraznú finančnú záťaž pre pacienta a jeho rodinu. Pravdepodobnosť toho, že Vám život skomplikuje vážna choroba, je viac ako 9-krát vyššia ako to, že utrpíte vážny úraz s trvalým následkom. Napriek tomu však viac ako dve tretiny Slovákov nemajú vo svojom životnom poistení zabezpečenie vážnych chorôb (poistenie úrazu však obsahuje takmer každá zmluva).

Počet krytých diagnóz

Jednotlivé poisťovne sa pri porovnávaní svojich produktov odvolávajú na počet krytých diagnóz v pripoistení kritických chorôb. Treba si však dávať pozor, pretože samotné číslo nie je vhodným indikátorom pre hodnotenie celkovej kvality krytia. Niektoré poisťovne rozdelia jedinú skupinu diagnóz na viacero konkrétnych a umelo tak navyšujú počet diagnóz, ktoré kryjú.

Počet týchto diagnóz sa tak u jednotlivých poisťovní pohybuje od 22 do 67, no treba si uvedomiť, že viac ako 90% všetkých úmrtí má na svedomí päť ochorení – kardiovaskulárne ochorenia (51,6%), zhubné nádory (27,2%), respiračné ochorenia (6,7%), choroby tráviacej sústavy (5,4%), ochorenia nervového systému (hlavne skléroza multiplex, 1,6%). Krytie týchto by teda vo Vašom poistení nemalo chýbať.

Pravdivé vypísanie zdravotného dotazníka

Pri uzatváraní životného poistenia je pre poisťovne dôležité posúdiť zdravotný stav každého klienta na základe vyplneného zdravotného dotazníka, prípadne lekárskej dokumentácie. Nie každému finančnému agentovi či poradcovi sa chce s klientom vypisovať kompletný zdravotný dotazník. V banke sa s tým nezaťažuje absolútne nikto, no Vy určite trvajte na úplnom a pravdivom vypísaní zdravotného dotazníka.

Klamať či zamlčať svoj zdravotný stav sa neoplatí, pretože poisťovne si častokrát Vaše informácie overujú cez kompletnú lekársku správu. Prípadne Vás môžu poslať na kontrolné vyšetrenie k špecialistovi. Ak by sa to aj neudialo pri podpise poistnej zmluvy, pri poistnej udalosti budú Váš zdravotný stav určite spätne preverovať.

Prirážka k poistnému a odmietnutie poistenia

V prípade, že ste už prekonali nejaké ťažké choroby, alebo sa tieto choroby vyskytli vo Vašej rodine, za poistku si priplatíte. Prípadne sa môže stať, že Vás poisťovňa úplne odmietne poistiť. Napríklad, ak sa vo Vašej rodine vyskytuje skleróza multiplex, je vyššia pravdepodobnosť, že ju budete mať aj vy. Tým pádom ste pre poisťovňu rizikovejší. Poistenie je aj o pravdepodobnosti, takže v cene poistky Vám to poisťovňa zohľadní. 

Čakacia doba, doba prežitia a výluky

Dôležité pri uzatváraní poistenia je tiež poznať čakaciu dobu (zväčša 6 mesiacov). Ak by Vám diagnostikovali vážne ochorenie v čakacej dobe, nevzniká Vám nárok na poistné plnenie. Ďalej treba dať pozor na dobu prežitia, teda dobu, ktorú musí poistený „prežiť“ po diagnostikovaní vážneho ochorenia. Táto doba je od 1 až po 9 mesiacov.

Dôvodom jej existencie je to, aby poistné plnenie slúžilo na liečbu poisteného a nemajú to byť financie pre rodinu pozostalého (na to slúži rizikové životné poistenie). Pred uzatvorením zmluvy sa treba opýtať aj na výluky z poistenia, pretože sú to udalosti, pri ktorých poisťovni nevzniká povinnosť vyplatiť poistné plnenie.

Správne nastavenie poistnej sumy

Veľmi dôležité je správne nastavenie poistnej sumy. Napríklad priemerné náklady na doplnkovú liečbu rakoviny (výživové doplnky, úprava stravy, doprava do zdravotníckych zariadení, doplatky za lieky, liečebné a regeneračné pobyty či zdravotnícke pomôcky) sú dnes okolo 12-tisíc eur, no v skutočnosti si Slováci v priemere dojednávajú krytie ani nie na polovicu tejto sumy.

Optimálna poistná suma by mala pokryť 1- až 2-ročný čistý príjem poisteného. Ak zarábate v čistom napríklad 800 eur, odporúčaná poistná suma je 9 600 až 19 200 eur. Treba si uvedomiť, že okrem samotných nákladov na liečbu je rodinný rozpočet zasiahnutý aj výpadkom príjmu, nakoľko človek, ktorý sa lieči, je pravdepodobne PN a jeho príjem sa zníži na 1/2 štandardného príjmu.

Žijeme v čase, kedy sa väčšina ľudí naháňa a nemá na nič čas. Nedokážu si nájsť čas na stretnutie, kde by seba a svoju rodinu zabezpečili pre prípad, že by došlo k podobnému ochoreniu. Za roky svojej praxe som zažil desiatky klientov, ktorí tak dlho odsúvali stretnutie, až sa kvôli udalosti, ktorá nastala, stali nepoistiteľnými a všetky ďalšie výdavky súvisiace s ochorením museli niesť sami.

Ak ťa zaujíma ako zabezpečiť seba a svoju rodinu KLIKNI SEM