Ako ochrániť svoj majetok?

Po nešťastnej udalosti, ktorá sa udiala koncom roku 2019 na Mukačevskej ulici v Prešove sa rozvírila (ale bohužiaľ opäť len dočasne) debata okolo poistenia nehnuteľností.

Podľa štatistík poisťovní z roku 2018 bolo na Slovensku v tomto období poistených len cca 35% nehnuteľností (domov a bytov) a 45% domácností. Z krajín V4 je na tom najlepšie Maďarsko, kde je poistených približne 70 % domov, bytov a domácností.

Napriek veľmi nízkemu percentu poistených nehnuteľností ročne vyplatia poisťovne za škodu na majetku (dom, byt) fyzickým osobám desiatky miliónov eur (v roku 2018 to bolo 82,7 mil. eur)

Ako správne nastaviť poistenie?

Správne nastavené poistenie domu či bytu by malo obsahovať tri základné krytia:

a, poistenie nehnuteľnosti

b, poistenie domácnosti

c, poistenie zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti

Jednoducho povedané, ak váš dom či byt obrátite hore nohami, všetko čo spadne (nábytok, TV, práčka,…) patrí do poistenia domácnosti. Na ostatné pevné časti bytu (obklady, dvere, steny,…) sa vzťahuje poistenie nehnuteľnosti. Poistenie zodpovednosti kryje všetky škody, ktoré vzniknúnásledkom činnosti členov domácnosti alebo zvierat. Takisto však aj škody, ktoré vzniknú v súvislosti s vlastníctvom nehnuteľnosti, pozemku alebo škodou, ktorá je spôsobená vybavením budovy, napríklad prasknuté radiátory a vytopený byt susedov, požiar vzniknutý po skrate elektrospotrebičov atď. Patria sem však aj  škody, keď napríklad našedeti rozbijú susedovi loptou okno, prípadne nášpes pohryzie poštára alebo aj ak neúmyselne rozbijeme, či zničíme tovar v obchode

Správne nastavená poistná suma

Priemerné ceny bytov za m2 v jednotlivých regiónoch Slovenska.

  • SR spolu – 1603
  • BA – 2 148
  • TT – 1 143
  • NR – 888
  • TN – 944
  • ZA – 1 150
  • BB – 825
  • KE – 1 050
  • PO – 1 046

To znamená, že priemerný 3-izbový byt v žilinskom kraji so 65 m2 stojí 74 750 eur. Samozrejme suma bude podstatne vyššia v Žiline ako v Tvrdošíne. Poistná suma by teda mala zodpovedať sume, ktorú by ste potrebovali na kúpu nového bytu. V prípade poistnej sumy pri poistení domácnosti treba myslieť na to, že predmetom poistenia domácnosti nie sú iba hnuteľné veci ako nábytok, biela technika alebo elektrotechnika ale aj vybavenie kuchyne (hrnce, riad, kuchynské spotrebiče…), cennosti, umelecké predmety, knihy, dokonca aj oblečenie a všetky ďalšie hnuteľné veci, ktoré sa v poistenej domácnosti nachádzajú. Nastavená poistná suma, by teda mala postačovať na zakúpenie všetkých potrebných vecí do domácnosti v prípade poistnej sumy.

Oproti rovnakému obdobiu minulého roka ceny nehnuteľností narástli o 9,7 percenta.

Správne nastavenie poistenia by sa teda časom malo prispôsobovať a zodpovedať novej cene, ktorú by klient vynaložil na obstaranie novej nehnuteľnosti.

Riziko podpoistenia

Pri zistení podpoistenia zo strany poisťovne je plnenie priznané v rovnakom pomere k výške škody, ako je pomer poistnej sumy a poistnej hodnoty. V skutočnosti to znamená, že klienta v prípade poistnej udalosti čaká krátenie poistného plnenia.

Príklad: Dom má poistnú hodnotu 100 000 €, ale klient ho poistí na 80 000 €. V dôsledku víchrice by došlo k poškodeniu strechy, pričom náklady na opravu by boli 6 000 €. V dôsledku podpoistenia poisťovňa vyplatí za škodu na streche sumu 6 000 € * (80 000 / 100 000) = 4 800 €. Klient tak síce na poistnom ušetrí cca. 16 až 20 € ročne, ale pri vzniknutej škode prerobí neporovnateľne viac.

Netreba tiež zabúdať, že štvrtina Slovákov stále žije v domoch a bytoch v pôvodnom stave. Po rekonštrukcii je preto potrebné navýšiť poistnú sumu dojednanú v zmluve tak, aby zodpovedala zvýšenej hodnote nehnuteľnosti.

Indexácia teda zabraňuje tomu, aby došlo k podpoisteniu vplyvom nárastu cien stavebných materiálov a prác pri dlhšom čase poistenia.

Cena za poistenie nehnuteľnosti

Výška ceny poistného závisí od rozlohy bytu, regiónu a polohy, kde sa nachádza. Za 100 metrov štvorcových sa cena poistenia v Bratislave za rok pohybuje na úrovni necelých 100 eur s nulovou spoluúčasťou. Poistenie nehnuteľnosti na sumu 20 000 eur vyjde na cca 80 eur. V prípade bytu v Martine vyjde poistenie bytu s rozlohou 100 m2 na niečo cez 50 eur a poistenie nehnuteľnosti na sumu 20 000 eur rovnako na cca 80 eur. Poisťovne teda zohľadňujú to, kde sa poisťovaná nehnuteľnosť nachádza – 1. Bratislava, 2. krajské mestá – Košice, Nitra, Trenčín, Trnava a Žilina plus Vysoké Tatry a 3. ostatné mestá resp. obce. Na cenu vplýva tiež poschodie, na ktorom sa byt nachádza – rizikovejšie a teda drahšie sú byty na prízemí (1. vyvýšené podlažie), resp. na najvyššom poschodí.

Výluky

Výluky z poistenia sa môžu vzťahovať na niektoré predmety alebo niektoré riziká. Poistením domu, bytu je napríklad krytá voda z vodovodných zariadení ale vo výlukách je spresnené, že voda uniknutá z bazéna nie je poistením krytá. Medzi všeobecné výluky patria napríklad škody v súvislosti alebo následkom vojnových udalostí, vzbury, štrajkov, alebo iných hromadných násilných nepokojov. Taktiež sú vylúčené škody, vzniknuté úmyselným konaním alebo hrubou nedbanlivosťou poisteného.

Najčastejšie škody

Podľa prieskumov najčastejšou príčinou poškodenia nehnuteľnosti sú poruchy vodovodných rozvodov, zatečenie dažďom či vodou z topiaceho sa snehu alebo ľadu. Za škody v domácnosti je najčastejšie zodpovedný elektrický skrat.

Poistenie bytového domu vs. poistenie bytu

Poistná suma bytového domu je v ideálnom prípade suma, za ktorú by bolo možné postaviť nový bytový dom. No suma trhových hodnôt jednotlivých bytov je podstatne vyššia a preto ani kvalitne nastavené poistenie bytového domu nemusí pokryť vzniknuté škody. Napríklad poisťovňa vyplatí z poistenia bytového domu v prípade prešovského paneláka, ktorý zasiahol výbuch plynu, poistné plnenie viac ako dva milióny eur. Keďže bytový dom mal 48 bytov, na jeden byt je to 41 667 eur (trhová cena 1-izbovéhp bytu na tejto adrese je však viac ako 55 000 eur) a nepredpokladám, že v bytovom dome boli len 1-izbové byty .

Rovnako ako v prípade bytov samotných aj v prípade bytových domov, má väčšina z nich poistenie staré niekoľko rokov (prípadne desiatok rokov) a dojednaná poistná suma ani zďaleka nezodpovedá cene, za ktorú by bolo možné postaviť takýto bytový dom.

My Slováci sme už raz takí. Bez rozmýšľania sa zadĺžime na celý život, len aby sme mali naše vlastné bývanie. No častokrát zabúdame, že jeden jediný okamih môže zmeniť náš život, stáť nás desaťtisíce eur a spôsobiť nám obrovské problémy. Ak sa rozhodnete nespoliehať sa na šťastie a chcete sa poradiť o tom, ako kvalitne nastaviť krytie Vášho majetku – neváhajte nás kontaktovať – TU.