Ako si vybrať tú najlepšiu zdravotnú poisťovňu?

30. september je termín, do ktorého sa každý z nás môže rozhodnúť pre zmenu zdravotnej poisťovne.

Napriek tomu, že väčšina ľudí sa touto možnosťou nezoberá, jedná sa o dôležité rozhodnutie, ktoré môže mať zásadný vplyv na zdravotnú starostlivosť, ktorá nám bude v budúcnosti poskytnutá.

Z toho dôvodu je dobré poznať podmienky jednotlivých spoločností a benefity, ktoré svojim klientom poskytujú.

Ešte predtým si však viac povedzme o systéme zdravotného poistenia.

Aktuálne na Slovensku pôsobia tri zdravotné poisťovne:

  • Všeobecná zdravotná poisťovňa – štátna zdravotná poisťovňa – kód 25
  • Zdravotná poisťovňa Dôvera – súkromná zdravotná poisťovňa (vlastník Penta) – kód 24
  • Union zdravotná poisťovňa – súkromná zdravotná poisťovňa (vlastníkom je  najväčšia holandská poisťovňa Achmea B.V.) – kód 27

Odvody do zdravotných poisťovní sú rovnaké a zdravotné poisťovne podliehajú rovnakým zákonom.

Zdravotnú poisťovňu môžeme zmeniť raz do roka. Požiadavku na zmenu zdravotnej poisťovne musíme podať do konca septembra. Zmena zdravotnej poisťovne sa zrealizuje k 1. januáru nasledujúceho roka. V praxi to znamená, že keď o zmenu zdravotnej poisťovne požiadate v januári až septembri, do konca roka budete využívať služby vašej súčasnej poisťovne a k 1. januáru nasledujúceho roka sa stanete poistencom novej zdravotnej poisťovne.

Zmenu zdravotnej poisťovne je potrebné nahlásiť zamestnávateľovi do ôsmich dní, teda do 8.1. V prípade, že si túto povinnosť nesplníte, hrozí vám pokuta vo výške 331 EUR.

Na rozdiel od minulosti, v súčasnosti, už nie je potrebné vrátiť preukaz poistenca pôvodnej zdravotnej poisťovni.

Každé narodené  dieťa, ktoré má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, musí byť poistené v zdravotnej poisťovni. Novorodenca treba nahlásiť do zdravotnej poisťovne do 60 dní od narodenia. Do tohto obdobia je dieťa automaticky poistené v tej istej poisťovni ako matka.

Zdravotná poisťovňaPočet poistencov k 1.1.2020Podiel v %
Dôvera1 609 73431,18%
VŠZP2 980 04057,73%
Union572 69311,09%
Počet poistencov v jednotlivých zdravotných poisťovniach k 1.1.2020
Zdravotná poisťovňa201820192020
Dôvera28,70%29,55%31,18%
VŠZP62,00%60,97%57,73%
Union9,30%9,47%11,09%
Vývoj percentuálneho podielu jednotlivých zdravotných poisťovní za posledné roky

Z uvedených štatistík vidieť nárast počtu poistencov súkromných zdravotných poisťovní na úkor štátnej poisťovne. Ten dôvod je možné pripisovať určite aj najmenšiemu počtu benefitov, ktoré VŠZP svojim klientom poskytuje.

V nasledujúcej prílohe nájdete porovnanie vybraných benefitov poskytovaných jednotlivými zdravotnými poisťovňami.

Ak si neviete vybrať, neváhajte nás kontaktovať a poraďte sa s našimi špecialistami https://finsight.sk/kontakt/.