10:20:30:40

Na rok 2020 budeme spomínať pravdepodobne veľmi dlho. Nielen z dôvodu pandémie, ale aj  z dôvodu finančného dopadu tejto pandémie na naše financie.

Kríza spôsobená COVID 19 mnohým znížila príjmy a boli nútení siahnuť aj na svoje finančné rezervy. Podľa prieskumov si však krátkodobú finančnú rezervu tvorí len niečo viac ako 2/3 ľudí.

Pri plánovaní rozpočtu domácnosti je potrebné myslieť nie len na tvorbu finančnej rezervy, ale aj na vytváranie dlhodobých aktív. Rovnako je potrebné zohľadniť výšku úverov a výšku finančnej spotreby domácnosti. Ich ideálny pomer by mal byť 10:20:30:40

10 = Finančná rezerva

10 % z mesačného príjmu by malo ísť na vytvorenie dostatočnej finančnej rezervy. Pravidelným odkladaním týchto financií si zabezpečíte finančnú stabilitu v prípade vzniku neočakávaných situácií ovplyvňujúcich rodinný rozpočet (napr. strata práce).

20 = Dlhodobé aktíva

20 % z príjmov by malo smerovať do vytvárania dlhodobých aktív. Je to jednak  ochrana pred výpadkom príjmu formou životného poistenia, rovnako však aj tvorba dlhodobých aktív vo forme sporenia na dôchodok

30 = Úvery

Výška úverov by nemala presiahnuť 30 % z celkových príjmov.

40 = Spotreba

Bežná finančná spotreba domácnosti, zahŕňajúca výdavky na stravu, cestovanie či voľný čas, by mala byť na úrovni max. 40 % z mesačných príjmov.

Zabezpečenie finančnej rezervy by mal byť primárny cieľ každej domácnosti. Jej optimálna hladina by mala byť vo výške šiestich mesačných príjmov. Až po jej vytvorení by sme mali myslieť na iné krátkodobé ciele, akými sú dovolenka či nové zariadenie bytu.

Áno, je jednoduchšie žiť naplno, užívať si každé zarobené euro a veriť, že ,,mne sa nič zlé nestane“. Bohužiaľ, aj posledné mesiace ukázali, že nie vždy dokážeme ovplyvniť to, čo sa deje okolo nás.