Každý rok sa počíta

Parlament nedávno schválil dlhodobé „zmrazenie“ minimálnych dôchodkov na úrovni tohto roka. Podľa očakávaní ministerstva práce by sa minimálne dôchodky mohli opäť zvyšovať najskôr o 10 rokov.

Neprejde  rok, aby sa v nastavení budúcich dôchodkov niečo nemenilo, neupravovalo a ,,nezlepšovalo“. Zatiaľ čo sa každá vláda snaží pretlačiť svoje predstavy do podoby zákonov, novopriznané dôchodky voči priemernej mzde každoročne klesajú. Podľa údajov štatistického úradu predstavuje priemerný dôchodok dnes cca 42% priemernej mzdy. To znamená, že ak ste počas rokov, kedy ste boli dôchodkovo poistení zarábali priemernú mzdu, dnes je Váš dôchodok vo výške cca 460 eur.  Smutné!!!

RokPriemerná výška starobného dôchodku k 31.12. (do roku 2008 v Sk, od roku 2009 v €)Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR brutto (do roku 2008 v Sk, od roku 2009 v €)Podiel priem. výšky starobného dôchodku k priemernej mzde v % (btto)
19912 025,003 770,0053,71
19922 199,004 543,0048,4
19932 532,005 379,0047,07
19943 049,006 294,0048,44
19953 320,007 195,0046,14
19963 727,008 154,0045,71
19974 124,009 226,0044,7
19984 490,0010 003,0044,89
19994 878,0010 728,0045,47
20005 382,0011 430,0047,09
20015 782,0012 365,0046,76
20026 105,0013 511,0045,19
20036 503,0014 365,0045,27
20047 046,0015 825,0044,52
20057 713,0017 274,0044,65
20068 226,0018 761,0043,8
20078 885,0020 146,0044,1
20089 431,0021 782,0043,3
2009339,73744,545,63
2010352,5476945,84
2011362,0878646,07
2012375,8980546,69
2013390,5182447,39
2014400,1885846,64
2015411,0688346,55
2016417,4691245,77
2017428,3195444,9
2018444,261 013,0043,86
2019460,391 092,0042,16
Vzťah priemernej výšky vyplácaného starobného sólo dôchodku (k 31.12.) a priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR

No ešte smutnejšie je, že rozdiely medzi mzdami a priznanými dôchodkami budú ešte viac narastať a podľa očakávaní ekonómov budú v horizonte 30 rokov dôchodky tvoriť len cca 33% z hrubej mzdy (v reále to bude znamenať, že na dôchodku poklesne náš príjem voči čistej mzde o viac ako 50%).

Či to bude presne takto, alebo sa situácia z nejakého dôvodu zmení, jedna vec je istá. Sociálny systém na Slovensku (a ani v krajinách Európy) kvôli nepriaznivému demografickému vývoju, nedokáže zabezpečiť dostatok financií na dôstojné dôchodky. II. pilier pomôže, no situáciu zásadne nerieši. Jediným riešením je prebrať zodpovednosť za svoje budúce dôchodky na seba. Čím skôr, tým lepšie. Každý odložený rok, Vás bude stáť množstvo peňazí. Ako vidno v tabuľke, ak začínate riešiť dôchodkovú situáciu (navýšenie dôchodku o 400 eur/mesačne počas doby 20 rokov) v 25 rokoch, mesačne Vás to bude stáť 36,13 eur, no ak ,,až“ v 45 rokoch, už musíte dávať bokom 155 eur.

Vek, v ktorom začnem riešiť sporenie na dôchodokmesačná platba potrebná na dosiahnutie 400 eurového dôchodku (mimo I. a II. piliera)
2536,13
3571,62
45155
55439,01
Závislosť výšky potrebnej mesačnej investície od doby sporenia na dôchodok (

(prepočet počíta s odchodom do dôchodku vo veku 65 rokov a s dobu poberania dôchodku 20 rokov, počíta tiež so zhodnotením 6 % p.a. počas doby sporenia a 3% počas doby výplaty dôchodku. Prepočet nezohľadňuje vplyv inflácie).

Každý rok sa počíta.