PZP alebo Havarijné poistenie

Pri poistení auta mnoho klientov rozmýšľa nad tým, či si dojednajú len povinné zmluvné poistenie (PZP), alebo si priplatia a poistia auto aj havarijne. Hlavný vplyv na konečné rozhodnutie klienta má vek vozidla, jeho aktuálna trhová hodnota, a samozrejme aj ročné poistné. A práve značne vyššia cena v prípade havarijného poistenia často rozhodne o tom, že uprednostníme len PZP a nemáme tak krytú krádež, haváriu, vandalizmus, živel, prípadne GAP (poistenie finančnej straty). Už niekoľko rokov však aj na Slovenskom trhu existuje alternatíva pre zodpovedných klientov, ktorí si chcú svoj majetok chrániť, no nechcú platiť drahé havarijné poistenie.

Tou možnosťou sú pripoistenia k PZP. Človek sa môže rozhodnúť buď pre jedno alebo aj viacero pripoistení, vďaka čomu sa prakticky stanú akýmsi menším havarijným poistením. Aké riziká je teda možné k PZP dopoistiť?

Poistenie čelného skla

V ideálnom prípade vám škodu preplatia z PZP vinníka, no toho nájsť, zastaviť a uznať vinným nie je zväčša jednoduché. Ak vinníka nemáte, nastupuje hradenie z havarijného poistenia, alebo pripoistenia k PZP. Toto pripoistenie kryje nielen rozbitie kameňom, ale aj poškodenie v prípade vandalizmu, odcudzenia, živelnej pohromy, či havárie.

Pripoistenie stretu so zverou

Môžete byť veľmi skúsený šofér, no zabrániť zrážke s jeleňom, ktorý vám vbehol na cestu, je veľmi zložité.  V rámci pripoistenia k PZP si môžete nárokovať na poistné plnenie poškodenia pri strete s divou zverou aj bez KASKA.

Živel

Do tejto skupiny rizík patria požiar, krupobitie, povodne, záplavy víchrice, zosuvy pôdy, a podobne. Ideálne je pre vodičov, ktorý svoje autá neparkujú v garáži.

Pripoistenie proti výtlkom

Škodu na aute, ktorú spôsobí výtlk si síce môžete uplatniť u správcu komunikácie, no chce to pevné nervy. Pripoistenie proti výtlkom sa k PZP naozaj oplatí, nakoľko nie všetky havarijné poistenia automaticky zahŕňajú krytie poškodenia pneumatík. Pripoistenie zabezpečí pokrytie poškodenia disku, časti nákladov na poškodenú pneumatiku či náklady na geometriu.

Pri vstupe do poistenia bude v prípade dojednania týchto pripoistení potrebné urobiť fotodokumentáciu poisťovaného vozidla.

Pripoistenie úrazu posádky

Úraz vodiča alebo všetkých prepravovaných osôb si možno pripoistiť pre prípad smrti alebo trvalého telesného poškodenia.

Aké pripoistenie umožňujú jednotlivé poistenia:

(x) kumulatívnej výške 150 € za asistenciu poskytnutú na území Slovenska a 250 € za asistenciu poskytnutú v zahraničí (napr. odťah vozidla v prípade nehody na Slovensku, poskytnutie náhradného vozidla v prípade nehody na území Slovenska)

(y) poistenie stretu so zverou – max poistná suma 250 eur, poistenie proti živlom  – max poistná suma 3000 eur

(z) max poistná suma 120 eur, 2 x za rok

Allianz – SP, Generali – neumožňujú voliť jednotlivé pripoistenia, využívajú balíkový systém,

GENERALI – balík M = PZP bez pripoistení, balík L = asistenčné služby, živel a hlodavec, výtlk, balík XL = balík L + asistenčné služby Premium, stret so zverou, pneumatiky, možnosť dopoistiť pripoistenie čelného skla, neuplatňovanie amortizácie 

ALLIANZ – SP – balík Comfort = PZP + úrazové poistenie, balík Plus = Comfort +  živel, požiar, výbuch, implózia, zrážka so zvieraťom, rozírené asistenčné služby, rozšírené úrazové poistenie, balík EXTRA = Plus + odcudzenie, vandalizmus, zasklenie, balík MAX = EXTRA + havária + GAP (finančná strata), neuplatňovanie amortizácie 

A čo ceny?

Ako príklad si zoberme 40 ročného klienta z krajského mesta, ktorý vlastní Škodu Octaviu 2,0 TDI Ambition, (1968 cm3, 110 KW).

Ceny PZP začínajú na cca 117 eur ročne.

Ceny pripoistení:

ŽIVEL od 9 eur (do cca 25 eur),

STRET SO ZVEROU od 29 eur (až do 57 eur),

KRÁDEŽ VOZIDLA od 25 eur (až do 37 eur),

POISTENIE SKIEL od 38 eur (do 63 eur).

V ideálnom prípade teda PZP so všetkými pripoisteniami môžeme dojednať za 218 eur (reálna cena by bola vyššia, pretože ceny jednotlivých pripoistení sa v jednotlivých poisťovniach líšia). Cena havarijného poistenia pre uvedené auto začína zväčša od cca 280 eur (v závislosti na spoluúčasti môže byť aj vyššia, no rovnako aj nižšia). Či už sa rozhodnete pre komplexné havarijné poistenie alebo PZP z pripoisteniami, pamätajte, že poistenie tvorí len zlomok ceny auta a náklady na opravu sa môžu vyšplhať na niekoľko tisíc eur.

V prípade otázok alebo záujmu o dojednanie poistenia auta nás neváhajte kontaktovať.