Živnosť vs. s.r.o.

Pokiaľ chcete začať podnikať, je dôležité vedieť s čím, no nemenej dôležité je aj to, akým spôsobom. Najjednoduchšími cestami podnikania sú založenie s.r.o. alebo živnosti, pričom obe majú svoje výhody a nevýhody.

Počiatočné náklady:

Založenie živnosti je podstatne jednoduchšie. Stačí vypísať jednoduchý formulár, ktorý odovzdáte na okresnom úrade alebo odbore živnostenského podnikania. Za každú voľnú živnosť je stanovený poplatok vo výške 5 eur a za každú remeselnú alebo viazanú činnosť je stanovený poplatok vo výške 15 eur. Ak sa rozhodnete využiť elektronickú službu, poplatok za voľné živnosti neplatíte, za remeselné a viazané živnosti je poplatok znížený na polovicu, t. j. 7,50 eur. 

V prípade s.r.o. je založenie trochu zložitejšie. Okrem faktu, že treba vypísať viacero dokumentov, zaplatiť 150 eur za podanie návrhu na zapísanie Vašej spoločnosti do Obchodného registra a dlhšieho vybavovacieho času, musíte sa takisto preukázať počiatočným kapitálom, ktorý činí 5000 eur.

Účtovníctvo:

Dôležitým faktorom pri podnikaní je aj odvádzanie daní a iné výdavky. Pri oboch spôsobov podnikania platí, že pokiaľ ich príjmy za rok nepresiahnu 49 790 eur, zaplatia rovnako, 15% daň z príjmov. Pokiaľ podnikateľovi stačí vybrať si z peňazí z podnikania väčší obnos len raz za rok, nemusí z nich zaplatiť odvody na zdravotné ani sociálne poistenie. Zaplatí len 7% daň z príjmov (pri výplate zisku z s.r.o.) . Naopak živnostník si musí sociálne a zdravotné poistenie platiť sám. Zároveň si tým ale sporí na dôchodok, resp. má nárok na PN, čo je oproti s.r.o. výhoda.

Živnostník si môže uplatniť paušálne výdavky až vo výške 60% z príjmov, pričom s.r.o. má nárok uplatňovať si len skutočné náklady. Živnostník si k tomu môže uplatniť aj ďalšie nezdaniteľné časti základu dane, napríklad na manželku, daňový bonus na dieťa alebo zaplatené úroky z úveru na bývanie.

Ak sa presunieme na tému účtovníctva, zistíme, že živnostník má viacero možností. Môže si vybrať medzi daňovou evidenciou, jednoduchým či podvojným účtovníctvom alebo paušálnymi výdavkami. Naopak podnikateľ s.r.o. nemá na výber a musí si viesť podvojné účtovníctvo, ktoré je o poznanie náročnejšie a drahšie, ako iné spôsoby účtovníctva.

Aj pri vyberaní peňazí z podnikania má živnosť na vrch. Peniaze, ktoré živnostník získa, sú automaticky jeho osobným majetkom, môže si ich vybrať a legálne s nimi naložiť, ako potrebuje. V prípde podnikateľ s.r.o. je vyberanie peňazí z s.r.o ďaleko komplikovanejšie.

Dostupnosť informácií:

Čo sa týka dostupnosti informácií o podnikaní, v prípade živnosti sú tieto informácie osobné a nedá sa k nim dostať, pokiaľ to sám živnostník nedovolí. V prípade s.r.o. sú informácie o zárobkoch a finančnom stave spoločnosti voľne dostupné.

Legislatíva  v oblasti ručenia je však na strane s.r.o. Kým živnostník ručí celým svojím obchodným aj osobným majetkom a v prípade obrovskej stratovosti mu hrozí exekúcia. Podnikateľ v s.r.o. takýto problém nemá. Na jeho osobný majetok mu nebude môcť byť siahnuté, príde len o podiel, ktorý vložil ako počiatočný.

Ukončenie činnosti:

Tak, ako pri vstupe do podnikania, aj pri jeho ukončení má živnosť výhodu. Stačí podať jednoduchý formulár a živnosť je zrušená s okamžitou platnosťou. V prípade živnosti existuje aj možnosť pozastaviť živnostenské podnikanie (napríklad pre nedostatok zákaziek). S.r.o. nemá túto možnosť. Dá sa iba úplne zrušiť, no tento proces nepatrí medzi najľahšie. Vyžaduje množstvo času, vypisovania a od oznámenia zrušenia činnosti po reálne zastavenie činnosti, musí prejsť minimálne polroka. Rovnako je potrebné počítaj s tým, že skutočnosť o zrušení s.r.o. je potrebné zapísať do Obchodného registra, čo nie je zadarmo.

Marek Šimček

Zdroje:

https://www.podnikajte.sk/pravne-formy/porovnanie-zivnost-sro-2021
https://www.onlineinvest.sk/214=zivnost-alebo-sro-kalkulacka