Jarmila Hozzová

Pochádzam z malého baníckeho mesta Handlová, ale polovicu svojho života som prežila v Štúrove, ktoré je najjužnejším a zároveň najteplejším mestom na Slovensku. Z brehu Dunaja, ktorý je zároveň prírodnou štátnou hranicou pozeráte priamo do Maďarska na Baziliku. Napriek neplánovej „jazykovej bariére“ som si našla prácu, ktorá ma ovplyvnila na celý život. Ako oblastná riaditeľka najväčšej retailovej banky na Slovensku, som úspešne viedla tím troch pobočiek a hrdo môžem povedať, že sme patrili medzi elitu. Moje pôsobenie na manažérskej a neskôr v školiteľskej pozícií v najväčšej nebankovej spoločnosti mi prinieslo skúsenosti a znalosti v oblasti vzdelávania, lektorstva  a osobného rozvoja.

V najväčšej poisťovni na Slovenku som získala znalosti z oblasti personalistiky a adaptácie nových kolegov. Vďaka týmto skúsenostiam a profesijnému pôsobeniu v manažmente som sa naučila rozumieť ľuďom – klientom, nie len z pohľadu očakávaní v oblasti financií, ale aj ľuďom – spolupracovníkom v oblasti osobnostného rastu. Svoj život idem po ceste, ktorá sa stala mojim cieľom – Byť pre ľudí v mojom okolí príležitosťou na ceste k plneniu snov.

Byť súčasťou spoločnosti Finsight je pre mňa možnosťou stať sa príležitosťou, tak pre našich klientov v podobe nadštandardnej služby z každej oblasti bežného života, tak aj pre kolegov, spolupracovníkov a ľudí v mojom okolí v podobe podpory, odovzdávania skúseností na ceste k osobnostnému rastu každého jedného z nich.

Tak ako každý z nás, mám svoje hodnoty a životné kréda, ktorých sa držím v osobnom aj pracovnom živote.

„Zložité neznamená nemožné. Jednoducho to znamená, že musíš pracovať tvrdšie“„Každá investícia do znalostí prinesie vždy najlepšie zhodnotenie“

Benjamin Fraklin

„Kto nevie kam ide sa nemôže čudovať, že príde niekde úplne inde“

Mark Twain

„Ľudia pochybujú o tom čo hovoríte, ale uveria tomu, čo urobíte“

Tomáš Baťa