Silvia Stromková

Mojim rodiskom a domovom je Martin, ktorý pre mňa znamená tak veľmi potrebné rodinné zázemie. Rodina je pre mňa najcennejšou hodnotou.

Z tohto zázemia si nesiem aj základné životné hodnoty, ktorými sú zdravé medziľudské vzťahy, úprimnosť a schopnosť veriť sebe a svojim schopnostiam.

Vplyv rodiny mal na mňa dopad aj v pracovnej oblasti, kam som si priniesla pracovitosť a postupne som sa naučila pracovať efektívne.

Rovnako osobnú ctižiadostivosť, ktorú som časom rozšírila o schopnosť viesť tím. Naučila som sa ako nebyť egoistoma dopriaťzaujímavé pracovné príležitosti aj iným.

A taktiež pozitívny vzťah ku vzdelávaniu, bez ktorého si svoj profesijný život neviem ani len predstaviť. Považujem sa za „dieťa šťasteny“, pretože počas svojho doterajšieho pracovného a osobného života som mala možnosť stretnúť veľké množstvo odborníkov, profesionálov a osobnostne výnimočných ľudí, ktorí ma naučili, že veľké veci sa dejú v zdravom  a tvorivom pracovnom prostredí.

A preto som sa rozhodla byť súčasťou spoločnosti Finsight.

Mojou úlohou je vytvoriť takéto pracovné prostredie a za základný hodnotiaci parametrom som stanovila spokojnosť našich spolupracovníkov s ohľadom na pozíciu, na ktorej pôsobia. Podporovať ich pri dosahovaní osobných, ale aj pracovných cieľov prostredníctvom vnútornej motivácie a odovzdávania mojich skúseností.

Niekedy vtesnať životnú filozofiu vo viacerých oblastiach do pár slov  a pritom vystihnúť podstatu je ťažké. S Inšpiráciou a správnou pomocou nie nemožné ……

„Rozmýšľať je ťažké, preto väčšina ľudí súdi.

(Carl Gustav Jung)

„Čo na to povedia ľudia?“

Táto veta zabila viac snov ako čokoľvek iné na svete.

(autor – život)

„Formálne vzdelanie vám zabezpečí živobytie. Samovzdelávanie vám prinesie bohatstvo.“

(Jim Rohn)

„Je rozdiel poznať cestu a ísť po nej!“

(Morpheus)

„Svet sa mení vaším príkladom nie vaším názorom.“

(Paulo Coelho)