Kontaktujte Nás

Naše pobočky

Martin

A.Kmeťa 28, 036 01 Martin
(Mapa)Žilina

Kysucká cesta 537/3, 010 01 Žilina
(Mapa)

Miroslav Vrábel
miroslav.vrabel@finsight.sk
0948 624 626

Trstená

Bernolákova 13, 028 01 Trstená
(Mapa)

Marián Hajduk
marian.hajduk@finsight.sk
0903 658 350

Prievidza

Bojnická cesta 37, 971 01 Prievidza
(Mapa)

Jarmila Hozzová
jarmila.hozzova@finsight.sk
0915 297 403

Zvolen

P.O. Hviezdoslava 42, 960 01 Zvolen
(Mapa)

Lívia Kornosova
livia.kornosova@finsight.sk
0905 741 368

Ružomberok

A. Bernoláka 6, 03401 Ružoberok
(Mapa)

Martina Socháňová
martina.sochanova@finsight.sk
0902 885 820

Námestovo

Hviezdoslavova 46/22, 029 01 Námestovo
(Mapa)

Juraj Herdel
juraj.herdel@finsight.sk
0944 312 303

Liptovksý Mikuláš

OC Centrál - vchod od Tržnice, Nám. Mieru 1, 03101 Liptovký Mikuláš
(Mapa)

Milan Sklenár
milan.sklenar@finsight.sk
0915 830 138