Kontaktujte Nás

  Naše pobočky

  Martin

  A.Kmeťa 28, 036 01 Martin
  (Mapa)  Žilina

  Kysucká cesta 537/3, 010 01 Žilina
  (Mapa)

  Miroslav Vrábel
  miroslav.vrabel@finsight.sk
  0948 624 626

  Trstená

  Bernolákova 13, 028 01 Trstená
  (Mapa)

  Marián Hajduk
  marian.hajduk@finsight.sk
  0903 658 350

  Prievidza

  Bojnická cesta 37, 971 01 Prievidza
  (Mapa)

  Jarmila Hozzová
  jarmila.hozzova@finsight.sk
  0915 297 403

  Zvolen

  P.O. Hviezdoslava 42, 960 01 Zvolen
  (Mapa)

  Lívia Kornosova
  livia.kornosova@finsight.sk
  0905 741 368

  Ružomberok

  A. Bernoláka 6, 03401 Ružoberok
  (Mapa)

  Martina Socháňová
  martina.sochanova@finsight.sk
  0902 885 820

  Námestovo

  Hviezdoslavova 46/22, 029 01 Námestovo
  (Mapa)

  Juraj Herdel
  juraj.herdel@finsight.sk
  0944 312 303

  Liptovksý Mikuláš

  OC Centrál - vchod od Tržnice, Nám. Mieru 1, 03101 Liptovký Mikuláš
  (Mapa)

  Milan Sklenár
  milan.sklenar@finsight.sk
  0915 830 138