Detailný pohľad na služby

Hlavnou myšlienkou vzniku našej spoločnosti bolo ušetriť čas našim klientom a pomôcť im zabezpečiť špecialistov na služby, ktoré potrebujú vybaviť. Vďaka tomu naši klienti oceňujú, že nestrácajú čas výberom najlepšej realitnej kancelárie, najvhodnejšieho autoservisu, najlacnejšieho dodávateľa energií či najlepšej jazykovej školy. Ušetrený čas môžu venovať rodine, koníčkom a tomu, čo zlepšuje ich kvalitu života. Hlavný dôraz kladieme na to, aby špecialisti, ktorí klientom pomáhajú, boli naozaj odborníkmi vo svojej oblasti a vyznávali rovnaké hodnoty ako naša spoločnosť.

Prečo spolupracovať práve s nami

Unikátny koncept zameraný na odbornosť a špecializáciu v každom segmente služieb

(tým, že špecialistov na jednotlivé segmenty služieb vyberáme na základe vlastných skúseností, preto vieme, že svojej práci naozaj rozumejú)

Exkluzívne produkty pre našich klientov

(tým, že počúvame potreby našich klientov, preto sme schopní našim partnerom navrhovať produkty a služby, ktoré budú presne zodpovedať potrebám klientov)

Šetríme našim klientom čas

tým, že klient nemusí hľadať najvýhodnejšieho dodávateľa služieb, preto mu zostáva dostatok času na iné priority

Lepšie ceny služieb pre našich klientov

tým, že zabezpečujeme služby našich partnerov pre väčšie množstvá klientov, preto sme schopní im zabezpečiť lepšiu cenu

Hodnoty spoločnosti

Špecializácia

Naši klienti potrebujú pomoc v rôznych oblastiach. Našou úlohou je zabezpečiť im pre každú oblasť špecialistu. Špecialistu, ktorý sa danej oblasti rozumie na 100 % a dokáže klientovi odborne poradiť. Ak klient potrebuje pomôcť v oblasti realít, hovorí s ním špecialista na reality. Ak klient potrebuje pomôcť s úvermi, je na stretnutí prítomný úverový špecialista. Ak chce klient predať auto, predaj mu zabezpečuje odborník na predaj aut.

Profesionalita

Profesionál: má vedomosti a vzdeláva sa ako profesionál, má vystupovanie ako profesionál a oblieka sa ako profesionál.

Dlhodobá spolupráca

Uprednostňujeme dlhodobosť spolupráce pred krátkodobým efektom. Spolupráca, či už medzi sprostredkovateľom a klientom alebo medzi špecialistom a jeho manažérom, musí byť založená na vzájomnej dôvere. Ako klient, tak aj špecialista získavajú viac dlhodobou spoluprácou. Špecialista je vďaka svojmu neustálemu vzdelávaniu dlhodobým prínosom pre klienta. A klient má záruku, že sa môže kedykoľvek spoľahnúť, že jeho spokojnosť je pre špecialistu na prvom mieste.

Kódex spoločnosti

Buď hrdý na svoju prácu a svoj tím

Buď hrdý na to, že pomáhaš: svojim klientom a svojej rodine.

Vždy konaj v prospech klienta

Záujmy klienta sú nadriadené všetkému ostatému. Uznávaj všeobecné morálne hodnoty a správaj sa podľa nich.

Dodržuj svoje sľuby

Slovo robí "chlapa" či už komunikuješ s klientom alebo spolupracovníkom.

Oslavuj všetky úspechy

Za ťažkú prácu si zaslúžiš odmenu a každý úspech je hodný oslavy a ocenenia.

Vzdelávaj sa a zvyšuj svoju hodnotu

Uč sa od úspešných, čítaj knihy, absolvuj školenia, pretože len profesionál dokáže kvalitne pomôcť klientovi.

Investuj 10% zo svojho mesačného príjmu

Bez investície nie je možný rast. Návratnosť je neobmedzená – koľko dáš, toľko sa ti vráti.

Nenos svoje osobné problémy do biznisu

Atmosféra v tíme je rozhodujúca, ľudia prichádzajú do tejto práce hľadať návod na úspech a nie riešiť osobné problémy iných.

Nikdy neohováraj

Veľkí ľudia diskutujú o ideách, priemerní o udalostiach a malí o iných ľuďoch.

Buď profesionál

Obliekaj sa ako profesionál, správaj sa ako profesionál a maj znalosti ako profesionál.

Nehovor o tom, čo treba urobiť a proste to urob

Ľudí nezaujíma, čo hovoríš, ale to, čo robíš..